FAQ - Často kladené dotazy

FAQ - Časté dotazy z ankety

K čemu anketa prospěla
 • změna formy ukončení předmětů a odchod některých vyučujících
 • automaty na vodu
 • možnost tisku na fakultě
 • vytvoření prostor pro studium a odpočinek na Kokosu
 • mikrovlnná trouba na Kokosu
Pokusy na zápočet/klasifikovaný zápočet

Dle Studijního a zkušebního řádu si podmínky a požadavky na získání vymezí vyučující na začátku výuky předmětu. Zápočet/klasifikovaný zápočet by měl být za práci v celém semestru a jeho získání by nemělo záviset na jednom testu.

Hodnocení zkoušky

Dle Studijního a zkušebního řádu (čl. 10. bod 1.) se při hodnocení výuky povinně používá stupnice ECTS (čl. 11).

Mikrovlnná trouba a automaty na Kasárnách

Vzhledem k pozici a závazkům FBMI jako nájemce v objektu, i ve vztahu ke smlouvě s provozovatelem bufetu a v neposlední řadě i k bezpečnostním požadavkům na provoz přístroje, nelze zatím mikrovlnou troubu v objektu provozovat

Díry na parkovišti na Kasárnách

Jedná se o drenážní rýhy, které slouží k odvodu vody z parkoviště za deště. Přes rýhy je třeba přejíždět pomalu.

Fotobuňky na kasárnách

Ve spolupráci se správcem budovy budou nastavené fotobuňky na nejvyšší citlivost a nejdelší čas.

Skříňky pro studenty

Skříňky zatím nebudou z kapacitních a bezpečnostních důvodů instalovány. Předpokládaná rekonstrukce objektu by měla tento problém vyřešit.

Placení ISICem v menze na Kasárnách

Nelze zařídit platbu kartou ISIC, protože bufet provozuje soukromý subjekt, který není součástí ČVUT

Menza - jídlo

Menzu si řeší studenti z Fakultního klubu BION. Pokud Vám jídlo nechutná, nezdá ve Vám porce atd., obraťte se ihned na personál, poukažte na problémy a navrhněte změny. Menza potřebuje zpětnou vazbu ihned.

FAQ - Fungování ankety

Kde můžu anketu vyplnit?

 • Anketu lze vyplnit na těchto stránkách. Přihlášení je jako do KOSu.

Kdy anketa probíhá?

 • Anketa je spuštěna od začátku zkouškového období a končí spolu s zkouškovým obdobím kombinované formy studia. Je tedy dostatek času k vyplnění.

K čemu je anketa dobrá?

 • Anketa slouží jako zpětná vazba vyučujícím a vedení fakulty. Pomáhá zlepšovat prostředí fakulty.

Kdo anketu zaštiťuje?

 • Anketa funguje v kooperaci studentů (FK BION) a FBMI. Studenti zajišťují vyhodnocení a setkání s vedením a garanty oborů. Fakulta přebírá výsledky od studentů a vyvozuje z nich důsledky. Také umožňuje pořádat setkání s vedením a garanty oborů.

Proč se do ankety musím hlásit přes KOS?

 • Anketa je přístupná pouze po přihlášení, aby nedocházelo k manipulaci s výsledky. Tedy k vícenásobnému vyplnění jedním studentem.

Jak je zaručena anonymita ankety, když se do ní musím hlásit přes KOS?

 • Systém si ověří, že jste to vy a dál už se nezajímá. Je tedy možné zjistit kdo se ankety zúčastnil, ale k tomu musíte být správce, není ale už možné zjistit kdo co napsal. Systém nepřiděluje ke komentářům jména, pokud k tomu vyloženě nesvolíte zaškrtnutím políčka „zveřejnit výsledek“. Zpětně je pak nemožné dohledat ke komentářům autora. Toto bylo ověřeno několika doktorandy z FITu , kteří dostali anketu ke kontrole.

Když je zde možnost účastnit se slosování o ceny, musí se vědět kdo anketu vyplnil. Jak je zachována anonymita?

 • Jak bylo řečeno, lze zjistit kdo se přihlásil, ne už kdo co vyplnil. Slosování tedy probíhá ze seznamu studentů, kteří dali souhlas se slosováním. Opět opakuji, do rukou správce se dostanou pouze jména která souhlasila, nikdy co psali konkrétně do ankety. To není ani technicky možné! Viz předchozí otázky. Z rukou správce se už nikam seznam nedostane. Taky jsme studenti, tedy chápeme nezbytnost anonymity.