Vítejte na stránkách Studentské ankety FBMI

!!POZOR, DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!!

Nově byly zveřejněny výsledky studentské ankety za zimní semestr akademického roku 2021/2022, blíže záložka VÝSLEDKY.

Nový systém pro vyplnění anketních lístků v sobě zahrnuje zcela přepracovaný způsob, jakým se názory studentů zaznamenávají a vyhodnocují. Nové rozhraní je tedy přehlednější a pro vyplnění mnohem rychlejší, než jak tomu bylo u původního systému.

Anketu lze vyplnit za pouhých pár minut!

Anketa bude od 10. 1. 2022 opět otevřena pro všechny, kteří chtějí vyjádřit svůj názor na předměty, vyučující nebo vedení FBMI. Vyplňovat bude možné až do 25. 2. 2022.

Všechny odpovědi jsou samozřejmě 100% anonymní, stejně jako tomu bylo v minulých letech.

Pokud máš jako student zájem na tom, zlepšit prostředí na fakultě, ve kterém se každý den pohybujeme, věnuj pár minut svého času vyplnění ankety. Zpětná vazba je totiž velmi důležitá. Právě díky ní může každý z nás přispět ke všeobecné spokojenosti na FBMI.

Anketu je možné vyplnit na této stránce: https://anketa.cvut.cz

Poznámka: Každý student se po rozkliknutí tohoto odkazu musí nejprve v pravém horním rohu přihlásit. Po přihlášení bude automaticky přesměrován na samotné rozhraní pro vyplnění ankety.


Studentská anketa je unikátní systém zpětné vazby na FBMI. Ze zákona má každá VŠ povinnost poskytovat zpětnou vazbu, avšak není už běžné, aby se o toto starali studenti. Jaké to má výhody?

  • Anketu kontrolují a editují studenti, čímž se zachovává objektivnost a 100% anonymita.
  • Tvoříme shrnutí ankety pro vedení fakulty a kateder pro zjednodušený přehled výsledků. Tím je zmenšena šance, že něco „zapadne“.
  • Podílíme se na plánování každosemestrálního setkání s vedením a garanty oborů, kde je prostor k řešení dotazů. Velký přínos vidíme hlavně v možnosti prodiskutovat oborové problémy přímo s garanty, jak se tak říká, z očí do očí.
  • Snažíme se stále anketu zlepšovat a posouvat dále, ať už změnou otázek nebo zařízením nového webu. Střídání správců ankety z řad studentů tomu také napomáhá. Nová krev, nové nápady.

Anketa je tedy jedinečná možnost zasáhnout do dění na fakultě, podat zpětnou vazbu, ať už pozitivní, nebo negativní. Zlepšíte tak prostředí fakulty, nejen pro sebe, ale i pro své kolegy! Anketa už přispěla k mnoha změnám.

Elektronická část ankety probíhá vždy na konci semestru přes zkouškové období. Vyplnit ji lze ZDE. Přihlášení jako do KOSu.

  • Poskytnutím zpětné vazby podáš vedení a vyučujícím cenné informace. Tím pomůžeš nejen sobě, ale hlavně svým kolegům. Jsme přece všichni na jedné lodi.
  • Čím víc hlasů, tím více jsou slyšet. Říkat si, že tvůj hlas nemá váhu je chyba. Nakonec žijeme v parlamentní demokracii, tak to známe z praxe. Každý hlas má váhu a každý se počítá! Dohromady pak dají sbor, který bude slyšet až do nejvyšších pater.
  • Samozřejmě rádi oceníme vyplnění ankety i nějakou hmotnou odměnou. Proto každý semestr losujeme z účastníků v anketě pár lidí, kteří jsou potom odměněni. Čím? Třeba lístky do ZOO, Botanické zahrady, kina, divadla, poukazem do „Rokáče“ a jinými drobnostmi. („Bože, jak můžou losovat, když je to anonymní!!!? To je nějaká šaráda!“ Pokud sis i ty položil tuhle otázku, pak mrkni do FAQ, kde se dozvíš, proč anonymita ohrožena není.

Jsme moc rádi, že i Ty se zajímáš o dění na fakultě a pomáháš nám zlepšovat její kvalitu. A nezapomínej. Každý hlas má svou váhu.

Nyní něco málo o anketě samotné. Studentská anketa má obecně dvě části. První je elektronická a druhá je setkání s vedením a garanty oborů. Obě tyto části se vzájemně doplňují a každá je zde pro trochu jiný účel. Co jaká část obsahuje a jaký je její účel se dočteš dál.

1. Elektronická část, aneb vyjádři se k vyučujícím

Elektronická část má formu dotazníku. Tento systém používá celé ČVUT, ale každá fakulta se k úkolu zpětné vazby staví odlišně. U nás je jedinečné zapojení studentů a vyhodnocení této části 9. týden v semestru na setkání s vedením (druhá část). Přístup FBMI zdá se být poměrně dobrý, protože účast v anketě máme tradičně druhou největší ze všech fakult na ČVUT.

Velký důraz je kladen na slovní hodnocení vyučujících. Pár základních otázek musí zůstat, ale samozřejmě nejde vše vyjádřit pouhým zaškrtnutím políčka. Toto slovní hodnocení poté zpracovávají studenti a tvoří z něj shrnutí pro vedení a vedoucí kateder. Tyto komentáře zároveň kombinují se základním „známkovým“ hodnocením. Výsledkem je tedy jednoduchý a přehledný dokument, ze kterého lze snadno vyhodnotit výsledky. Je totiž prakticky nemožné, aby si vedoucí kateder, nemluvě o vedení fakulty, prošlo všechny vyučující a všechny jejich předměty. Shrnutí toto ale umožňuje, protože je zde vše přehledně a na jednom místě. Je tak zmenšena šance, že by nějaký problém unikl pozornosti.

V elektronické části se student může vyjádřit i k fakultním otázkám v příslušné sekci. Zde je prostor ke komentářům k fakultě, potažmo vedení, menze, oborům, předmětům a anketě. Tyto komentáře se pak zpracovávají a prezentují na setkání s vedením a garanty oborů.

2. Setkání s vedením a garanty oborů

Setkání s vedením a garanty oborů probíhá tradičně v úterý, 9. týden semestru. Vyhodnocuje se anketa za semestr předešlý. Vše začíná již od rána. Na obou budovách FBMI jsou k dispozici krabičky, kam mohou studenti anonymně vhazovat své dotazy, ať už ohledně oborů, nebo na vedení fakulty. Tyto dotazy se celý den sbírají, až do začátku setkání s vedením. Zde se vyhodnocuje elektronická část ankety za předchozí semestr, je zde prostor pro sdělení novinek od vedení fakulty, čtou se případné dotazy z krabiček na vedení fakulty, předávají se ceny vylosovaným studentům a také se předává „Ocenění studentů“ vyučujícím, kteří měli v anketě velmi dobré ohlasy.

Následuje setkání s garanty oborů, kdy každý garant má svou místnost, kde se může sejít se svými studenty. Zde se řeší věci okolo předmětů, čtou se dotazy z krabiček, změny v osnovách, podněty k zlepšení a další.

Po skončení setkání pořádá FK BION neoficiální část večera, zahrnující jídlo, pití a snad i dobrou zábavu.