Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

faq [2018/01/12 14:42] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== FAQ - Často kladené dotazy ======
 +<​accordion>​
 +<panel title="​FAQ - Časté dotazy z ankety"> ​
  
 +== K čemu anketa prospěla ==
 +
 +  * změna formy ukončení předmětů a odchod některých vyučujících
 +  * automat na vodu
 +  * možnost tisku na fakultě
 +  * společenská místnost s počítači
 +  * mikrovlnná trouba
 +  * automat na zmrzlinu
 +  ​
 +
 +== Pokusy na zápočet/​klasifikovaný zápočet ==
 +
 +Dle Studijního a zkušebního řádu si podmínky a požadavky na získání vymezí vyučující na začátku výuky předmětu. Zápočet/​klasifikovaný zápočet by měl být za práci v celém semestru a jeho získání by nemělo záviset na jednom testu.
 +
 +== Hodnocení zkoušky ==
 +
 +Dle Studijního a zkušebního řádu (čl. 10. bod 1.) se při hodnocení výuky povinně používá stupnice ECTS (čl. 11).
 +
 +
 +== Mikrovlnná trouba a automaty na Kasárnách ==
 +
 +Vzhledem k pozici a závazkům FBMI jako nájemce v objektu, i ve vztahu ke smlouvě s provozovatelem bufetu a v neposlední řadě i k bezpečnostním požadavkům na provoz přístroje,​ nelze zatím mikrovlnou troubu v objektu provozovat
 +
 +
 +== Díry na parkovišti na Kasárnách ==
 +
 +Jedná se o drenážní rýhy, které slouží k odvodu vody z parkoviště za deště. Přes rýhy je
 +třeba přejíždět pomalu.
 +
 +== Fotobuňky na kasárnách ==
 +Ve spolupráci se správcem budovy budou nastavené fotobuňky na nejvyšší citlivost a nejdelší čas.
 +
 +
 +
 +== Skříňky pro studenty ==
 +
 +Skříňky zatím nebudou z kapacitních a bezpečnostních důvodů instalovány.
 +Předpokládaná rekonstrukce objektu by měla tento problém vyřešit. ​
 +
 +== Placení ISICem v menze na Kasárnách ==
 +
 +Nelze zařídit platbu kartou ISIC, protože bufet provozuje soukromý subjekt, který není součástí ČVUT
 +
 +== Menza - jídlo ==
 +Menzu si řeší studenti z Fakultního klubu BION. 
 +Pokud Vám jídlo nechutná, nezdá ve Vám porce atd., obraťte se ihned na personál, poukažte na problémy a navrhněte změny. Menza potřebuje zpětnou vazbu ihned.
 +
 +
 +
 +</​panel>​
 +
 +
 +<panel title="​FAQ - Fungování ankety">​
 +
 +===Kde můžu anketu vyplnit?===
 +  * Anketu lze vyplnit na [[https://​anketa.is.cvut.cz/​anketa/​faces/​student/​index.jsp?​locale=cs|těchto]] stránkách. **Přihlášení je jako do KOSu**.
 +
 +===Kdy anketa probíhá?​===
 +  * Anketa je spuštěna **od začátku zkouškového období a končí spolu s zkouškovým obdobím kombinované formy studia**. Je tedy dostatek času k vyplnění.
 +
 +===K čemu je anketa dobrá?===
 +  * Anketa slouží jako **zpětná vazba vyučujícím a vedení fakulty**. Pomáhá zlepšovat prostředí fakulty.
 +
 +===Kdo anketu zaštiťuje?​==
 +  * Anketa funguje v kooperaci studentů (**FK BION**) a **FBMI**. Studenti zajišťují vyhodnocení a setkání s vedením a garanty oborů. Fakulta přebírá výsledky od studentů a vyvozuje z nich důsledky. Také umožňuje pořádat setkání s vedením a garanty oborů.
 +
 +===Proč se do ankety musím hlásit přes KOS?===
 +  * Anketa je přístupná pouze po přihlášení,​ aby **nedocházelo k manipulaci s výsledky**. Tedy k vícenásobnému vyplnění jedním studentem. ​
 +
 +===Jak je zaručena anonymita ankety, když se do ní musím hlásit přes KOS?===
 +  * Systém si ověří, že jste to vy a **dál už se nezajímá**. Je tedy možné zjistit kdo se ankety zúčastnil,​ ale k tomu musíte být **správce**,​ **není** ale už možné zjistit **kdo co napsal**. Systém **nepřiděluje** ke komentářům jména, pokud k tomu vyloženě nesvolíte zaškrtnutím políčka "​zveřejnit výsledek"​. Zpětně je pak **nemožné** dohledat ke komentářům autora. Toto bylo **ověřeno** několika doktorandy z FITu , kteří dostali anketu ke kontrole.
 +
 +===Když je zde možnost účastnit se slosování o ceny, musí se vědět kdo anketu vyplnil. Jak je zachována anonymita?​===
 +  * Jak bylo řečeno, lze zjistit kdo se přihlásil,​ ne už kdo **co vyplnil**. Slosování tedy probíhá ze seznamu studentů, kteří dali souhlas se slosováním. Opět opakuji, do rukou správce se dostanou **pouze** jména která souhlasila, **nikdy** co psali konkrétně do ankety. **To není ani technicky možné!** Viz předchozí otázky. Z rukou správce se už **nikam** seznam nedostane. Taky jsme studenti, tedy chápeme nezbytnost anonymity.
 +
 +</​panel>​
 +</​accordion>​