Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
navbar [2018/11/05 20:55]
admin
navbar [2018/11/05 20:56]
admin
Řádek 11: Řádek 11:
   * [[https://​anketa.is.cvut.cz/​anketa/​faces/​student/​index.jsp?​locale=cs|{{wiki:​vyplnit.png?​80}}]]   * [[https://​anketa.is.cvut.cz/​anketa/​faces/​student/​index.jsp?​locale=cs|{{wiki:​vyplnit.png?​80}}]]
    
-  * [[https://​wiki.bion.cvut.cz/​doku.php?​id=wikibion:​otazky|Diskuze}}]]+  * [[https://​wiki.bion.cvut.cz/​doku.php?​id=wikibion:​otazky|Diskuze]]
  
 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~