Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navbar [2018/11/05 20:55]
admin
navbar [2019/02/06 21:56]
spravce
Řádek 9: Řádek 9:
   * [[kontakty|{{wiki:​kontakty.png?​80}}]]   * [[kontakty|{{wiki:​kontakty.png?​80}}]]
  
-  * [[https://​anketa.is.cvut.cz/​anketa/​faces/​student/​index.jsp?​locale=cs|{{wiki:​vyplnit.png?​80}}]]+  * [[https://​anketa.is.cvut.cz/html/​anketa/​|{{wiki:​vyplnit.png?​80}}]]
    
-  * [[https://​wiki.bion.cvut.cz/​doku.php?​id=wikibion:​otazky|Diskuze}}]] 
  
 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~