Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navbar [2018/11/05 20:56]
admin
navbar [2019/02/06 21:56]
spravce
Řádek 9: Řádek 9:
   * [[kontakty|{{wiki:kontakty.png?80}}]]   * [[kontakty|{{wiki:kontakty.png?80}}]]
  
-  * [[https://anketa.is.cvut.cz/anketa/faces/student/index.jsp?locale=cs|{{wiki:vyplnit.png?80}}]]+  * [[https://anketa.is.cvut.cz/html/anketa/|{{wiki:vyplnit.png?80}}]]
    
-  * [[https://wiki.bion.cvut.cz/doku.php?id=wikibion:otazky|Diskuze]] 
  
 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~