Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
otazky [2018/10/21 09:48]
admin
otazky [2018/10/21 09:50] (aktuální)
admin
Řádek 8: Řádek 8:
  
  
- 
-{{threads>​[:​]&​[count=n]&​[flags]&​skipempty}} 
- 
- 
-====== Report an Issue ====== 
-{{issuetracker>​project=your_project|product=all|status=new,​assigned|severity=critical,​major|display=issues|view=15|controls=on|myissues=on}} 
- 
-{{issuetracker>​display=form}} ​ 
- 
-====== List of Issues ====== 
-~~NOCACHE~~ 
-{{issuetracker>​project=your_project|product=Rater|status=all|severity=all|display=issues|view=7|controls=off|myissues=on}} 
- 
-====== Single Issue Link ====== 
-{{issuetracker>​project=project_name|id=3|display=single_issue}}