Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
uvod [2019/05/19 10:55]
spravce
uvod [2020/01/12 18:53]
spravce
Řádek 6: Řádek 6:
 ===!!POZOR, DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!!=== ===!!POZOR, DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!!===
  
-**Od 2052019 se opět spouští provoz anketního systému.** Nově jsou v anketě zahrnuty i **celofakultní otázky**, takže každý student, který se ankety zúčastní, má nově možnost vyjádřit svůj názor na vedení a celkové dění na naší fakultě.+**Od 1312020 se opět spouští provoz anketního systému.** Nově jsou v anketě zahrnuty i **celofakultní otázky**, takže každý student, který se ankety zúčastní, má nově možnost vyjádřit svůj názor na vedení a celkové dění na naší fakultě.
  
  
Řádek 14: Řádek 14:
  
  
-Anketa je otevřena pro všechny, kteří chtějí vyjádřit svůj názor na předměty, vyučující nebo vedení FBMI za letní semestr akademického roku 2018/2019. Spokojenost či nesouhlas s děním na fakultě je možné poslat od __**205. do 139.**__ +Anketa je otevřena pro všechny, kteří chtějí vyjádřit svůj názor na předměty, vyučující nebo vedení FBMI za zimní semestr akademického roku 2019/2020. Spokojenost či nesouhlas s děním na fakultě je možné poslat od __**131. do 1622020**__ 
  
 Všechny __**odpovědi jsou samozřejmě 100% anonymní**__, stejně jako tomu bylo v předešlých letech. Všechny __**odpovědi jsou samozřejmě 100% anonymní**__, stejně jako tomu bylo v předešlých letech.