Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vysledky [2018/01/12 14:21]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
vysledky [2019/11/18 10:34]
admin
Řádek 6: Řádek 6:
  
 **Pro prohlížení výsledků ankety je nutné se přihlásit svým ČVUT jménem a heslem (jako do KOSu).** **Pro prohlížení výsledků ankety je nutné se přihlásit svým ČVUT jménem a heslem (jako do KOSu).**
 +
 +<​accordion>​
 +<panel title="​Výsledky ankety nového anketního systému - od roku 2019"> ​
 +
 +Výsledky elektronické ankety naleznete na stránce ankety: https://​anketa.is.cvut.cz/​html/​anketa/​results
 +
 +=== Výsledky ankety za letní semestr 2018/2019 ===
 +
 +  * {{|Prezentace výsledků}}
 +  * {{|Dotazy na vedení fakulty a odpovědi}}
 +  * {{|Dotazy na garanty oborů a odpovědi}}
 +
 +
 +</​panel>​
 +
 +
 +<panel title="​Výsledky ankety starého anketního systému - do roku 2019"> ​
 +
 +
 +=== Výsledky ankety za zimní semestr 2018/2019 ===
 +
 +  * {{http://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2019zs/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​Prezentace%20za%20ZS%202018_2019.pptx|Prezentace výsledků}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​VEDENI_FBMI_0.pdf|Dotazy na vedení fakulty a odpovědi}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​GARANTI_FBMI_0.pdf|Dotazy na garanty oborů a odpovědi}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +=== Výsledky ankety za letní semestr 2017/2018 ===
 +
 +  * {{http://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2018ls/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​Prezentace%20za%20LS%202017_2018.pptx|Prezentace výsledků}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​VEDENI_FBMI.pdf|Dotazy na vedení fakulty a odpovědi}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​GARANTI_FBMI.pdf|Dotazy na garanty oborů a odpovědi}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +=== Výsledky ankety za zimní semestr 2017/2018 ===
 +
 +  * {{http://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2018zs/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{|Prezentace výsledků}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​VEDENI_FBMI_zs1718.pdf|Dotazy na vedení fakulty a odpovědi}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​GARANTI_FBMI_zs1718.pdf|Dotazy na garanty oborů a odpovědi}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
 === Výsledky ankety za letní semestr 2016/2017 === === Výsledky ankety za letní semestr 2016/2017 ===
Řádek 135: Řádek 201:
   * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2009zs/​vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}}   * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2009zs/​vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}}
  
 +</​panel>​
 +</​accordion>​