Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
vysledky [2018/01/12 14:21]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
vysledky [2020/11/14 23:27] (aktuální)
spravce
Řádek 7: Řádek 7:
 **Pro prohlížení výsledků ankety je nutné se přihlásit svým ČVUT jménem a heslem (jako do KOSu).** **Pro prohlížení výsledků ankety je nutné se přihlásit svým ČVUT jménem a heslem (jako do KOSu).**
  
-=== Výsledky ankety za letní semestr 2016/2017 ===+<panel title="Výsledky anket z uplynulých let"> 
  
-  {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2017ls/index.html|Kompletní výsledky}} +Výsledky nové elektronické ankety (od roku 2019) naleznete na stránce ankety: https://anketa.is.cvut.cz/html/anketa/results
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/Prezentace%20za%20LS%202016_2017.pptx|Prezentace výsledků}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/VEDENI_FBMI_ls1617.pdf|Dotazy na vedení fakulty a odpovědi}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/GARANTI_FBMI_ls1617.pdf|Dotazy na garanty oborů a odpovědi}}+
  
  
  
 +* Výsledky ankety za všechny uplynulé semestry (od roku 2013). Prezentace + odpovědi na dotazy na garanty oborů: https://it.fbmi.cvut.cz/anketa/studium
  
-=== Výsledky ankety za zimní semestr 2016/2017 === +</panel>
- +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2017zs/index.html|Kompletní výsledky}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/Vyhodnocen%C3%AD%20studentsk%C3%A9%20ankety%20za%20ZS%202016-17.pdf|Prezentace výsledků}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/Setk%C3%A1n%C3%AD%20veden%C3%AD%20fakulty%20se%20studenty%20ZS%202016-17.pdf|Dotazy na vedení fakulty a odpovědi}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/Setk%C3%A1n%C3%AD%20garant%C5%AF%20obor%C5%AF%20se%20studenty%20ZS%202016-17_0.pdf|Dotazy na garanty oborů a odpovědi}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/Setk%C3%A1n%C3%AD%20veden%C3%AD%20fakulty%20se%20studenty%20ZS%202016-17%20-%20Menzy.pdf|Dotazy na vedení menz FBMI}} +
- +
-=== Výsledky ankety za letí semestr 2015/2016 === +
- +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2016ls/index.html|Kompletní výsledky}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/Prezentace_LS_2016.pdf|Prezentace výsledků}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/vedeni_FBMI_ls2016.pdf|Dotazy na vedení fakulty a odpovědi}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/vedeni_FBMI_ls2016.pdf|Dotazy na garanty oborů a odpovědi}} +
- +
- +
-=== Výsledky ankety za zimní semestr 2015/2016 === +
- +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2016zs/index.html|Kompletní výsledky}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/Prezentace_ZS_2015_2016.pdf|Prezentace výsledků}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/Ot%C3%A1zky%20na%20veden%C3%AD_odpovedi_final.pdf|Dotazy na vedení fakulty a odpovědi}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/otazky_na_garanty_komplet_odpovedi_final.pdf|Dotazy na garanty oborů a odpovědi}} +
- +
- +
-=== Výsledky ankety za letní semestr 2014/2015 === +
- +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2015ls/index.html|Kompletní výsledky}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/prezentace_20142015_ZS.pdf|Prezentace výsledků}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2015ls/dotazy_na_vedeni_komplet.pdf|Dotazy na vedení fakulty}} a {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2015ls/dotazy_na_vedeni_komplet_odpovedi_final_www.pdf|odpovědi}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2015ls/dotazy_na_garanty_oboru_komplet.pdf|Dotazy na garanty oborů}} a {{  https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2015ls/dotazy_na_garanty_oboru_komplet_odpovedi_final_www.pdf|odpovědi}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2015ls/shrnuti_ankety_za_LS_201415_nesouhlasy_zahrnuty_www_final.pdf|Stručný souhrn hodnocení jednotlivých vyučujících}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2015ls/anketa_souhlasy_nesouhlasy_stav_20112015.pdf|Seznam vyučujících (souhlas/nesouhlas se zveřejněním)}} +
- +
- +
-=== Výsledky ankety za zimní semestr 2014/2015 === +
- +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2015zs/index.html|Kompletní výsledky}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/prezentace_20142015_ZS.pdf|Prezentace výsledků}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/SVS_vedeni_listopad_2014.pdf|Dotazy na vedení fakulty}} a {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/SVS_vedeni_listopad_2014_odpovedi.pdf|odpovědi}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/Dotazy_GO.pdf|Dotazy na vedení fakulty}} a {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/Reakce_otazky_GO_BMT_18112014.pdf|odpovědi}} +
- +
- +
- +
-=== Výsledky ankety za letní semestr 2013/2014 === +
- +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2014ls/index.html|Kompletní výsledky}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2014ls/prezentace-2014-2.pdf|Prezentace výsledků}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/SVS_vedeni_listopad_2014.pdf|Dotazy na vedení fakulty }} a {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/SVS_vedeni_listopad_2014_odpovedi.pdf|odpovědi}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/Dotazy_GO.pdf|Dotazy na garanty oborů}} a {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/Reakce_otazky_GO_BMT_18112014.pdf|odpovědi}} +
- +
- +
- +
-=== Výsledky ankety za zimní semestr 2013/2014 === +
- +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2014zs/index.htmlKompletní výsledky}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/prezentace%202014-1.2.pdf|Prezentace výsledků}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2014zs/dotazy_studentu_na_garanty_oboru.pdf|Dotazy na garanty oborů}} a {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2014zs/dotazy_studentu_na_garanty_oboru.pdf|odpovědi}} +
-   +
-  * {{http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/pk_21012014.htm|  +
-Materiály z pedagogické konference - Leden 2014}}  +
- +
- +
- +
- +
-=== Výsledky ankety za letní semestr 2012/2013 === +
- +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2013ls/index.html|Kompletní výsledky}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2013ls/vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2013ls/dotazy_fakulta_puvodni.pdf|Dotazy na vedení fakulty (původní) }} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2013ls/dotazy_fakulta_souhrn.pdf|Dotazy na vedení fakulty (souhrn)}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2013ls/dotazy_setkani_s_garanty_oboru_112013_komplet.pdf|Dotazy na garanty oborů}} +
-  +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2013ls/spolecne_vyjadreni_vedeni_fakulty_bionu.pdf|Společné vyjádření vedení fakulty a BIONu}} +
- +
- +
- +
-=== Výsledky ankety za zimní semestr 2012/2013 === +
- +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2013zs/index.html|Kompletní výsledky}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2013zs/vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2013zs/komplet_zdravotni_pojisteni_odpovedi.pdf|Jak je to s pojištěním v době přerušení a ukončení studia?}} +
-  *  {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2013zs/vyklad_stanovisko_udelovani_zapoctu_29042013_studenti.pdf|Výklad a stanovisko proděkana pro pedagogickou činnost k dotazům studentů FBMI ČVUT +
-k problematice udělování zápočtů}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2013zs/dotazy.pdf|Dotazy studentů}} +
- +
- +
-=== Výsledky ankety za letní semestr 2011/2012 === +
- +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/anketa|Kompletní výsledky} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2012ls/2011_2012_LS_vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2012ls/dotazy.pdf|Dotazy studentů}} +
-  +
- +
- +
- +
-=== Výsledky ankety za zimní semestr 2011/2012 === +
- +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2011zs/index.html|Kompletní výsledky}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2011zs/vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}} +
-  +
- +
-=== Výsledky ankety za letní semestr 2010/2011 === +
- +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2010ls/index.html|Kompletní výsledky}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2010ls/vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}} +
- +
- +
-=== Výsledky ankety za zimní semestr 2010/2011 === +
- +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2010zs/index.html|Kompletní výsledky}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2010zs/vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}} +
-   +
- +
-=== Výsledky ankety za zimní semestr 2009/2010 === +
- +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2009zs/index.html|Kompletní výsledky}} +
-  * {{https://it.fbmi.cvut.cz/ankety/2009zs/vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}}+