Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vysledky [2018/01/12 14:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Výsledky a jejich zpracování ======
 +
 +O zpracování výsledků se starají samotní studenti. Manuál na zpracování naleznete {{ wiki:​anketa_manual.pdf |zde}}.
 +
 +Anketa se vyhodnocuje v rámci **Setkání vedení se studenty** vždy v 9./lichém týdnu v úterý od 18:00 (děkanské volno). Po celý den jsou v předsálí připraveny krabičky do kterých mohou studenti anonymně vložit svůj dotazy/​pochvaly na vedení nebo garanty svého oboru. Před vložením dotazu si přečtěte [[faq|často kladené dotazy]]!
 +
 +**Pro prohlížení výsledků ankety je nutné se přihlásit svým ČVUT jménem a heslem (jako do KOSu).**
 +
 +=== Výsledky ankety za letní semestr 2016/2017 ===
 +
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2017ls/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​Prezentace%20za%20LS%202016_2017.pptx|Prezentace výsledků}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​VEDENI_FBMI_ls1617.pdf|Dotazy na vedení fakulty a odpovědi}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​GARANTI_FBMI_ls1617.pdf|Dotazy na garanty oborů a odpovědi}}
 +
 +
 +
 +
 +=== Výsledky ankety za zimní semestr 2016/2017 ===
 +
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2017zs/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​Vyhodnocen%C3%AD%20studentsk%C3%A9%20ankety%20za%20ZS%202016-17.pdf|Prezentace výsledků}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​Setk%C3%A1n%C3%AD%20veden%C3%AD%20fakulty%20se%20studenty%20ZS%202016-17.pdf|Dotazy na vedení fakulty a odpovědi}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​Setk%C3%A1n%C3%AD%20garant%C5%AF%20obor%C5%AF%20se%20studenty%20ZS%202016-17_0.pdf|Dotazy na garanty oborů a odpovědi}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​Setk%C3%A1n%C3%AD%20veden%C3%AD%20fakulty%20se%20studenty%20ZS%202016-17%20-%20Menzy.pdf|Dotazy na vedení menz FBMI}}
 +
 +=== Výsledky ankety za letí semestr 2015/2016 ===
 +
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2016ls/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​Prezentace_LS_2016.pdf|Prezentace výsledků}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​vedeni_FBMI_ls2016.pdf|Dotazy na vedení fakulty a odpovědi}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​vedeni_FBMI_ls2016.pdf|Dotazy na garanty oborů a odpovědi}}
 +
 +
 +=== Výsledky ankety za zimní semestr 2015/2016 ===
 +
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2016zs/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​Prezentace_ZS_2015_2016.pdf|Prezentace výsledků}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​Ot%C3%A1zky%20na%20veden%C3%AD_odpovedi_final.pdf|Dotazy na vedení fakulty a odpovědi}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​otazky_na_garanty_komplet_odpovedi_final.pdf|Dotazy na garanty oborů a odpovědi}}
 +
 +
 +=== Výsledky ankety za letní semestr 2014/2015 ===
 +
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2015ls/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​prezentace_20142015_ZS.pdf|Prezentace výsledků}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2015ls/​dotazy_na_vedeni_komplet.pdf|Dotazy na vedení fakulty}} a {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2015ls/​dotazy_na_vedeni_komplet_odpovedi_final_www.pdf|odpovědi}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2015ls/​dotazy_na_garanty_oboru_komplet.pdf|Dotazy na garanty oborů}} a {{  https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2015ls/​dotazy_na_garanty_oboru_komplet_odpovedi_final_www.pdf|odpovědi}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2015ls/​shrnuti_ankety_za_LS_201415_nesouhlasy_zahrnuty_www_final.pdf|Stručný souhrn hodnocení jednotlivých vyučujících}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2015ls/​anketa_souhlasy_nesouhlasy_stav_20112015.pdf|Seznam vyučujících (souhlas/​nesouhlas se zveřejněním)}}
 +
 +
 +=== Výsledky ankety za zimní semestr 2014/2015 ===
 +
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2015zs/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​prezentace_20142015_ZS.pdf|Prezentace výsledků}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​SVS_vedeni_listopad_2014.pdf|Dotazy na vedení fakulty}} a {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​SVS_vedeni_listopad_2014_odpovedi.pdf|odpovědi}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​Dotazy_GO.pdf|Dotazy na vedení fakulty}} a {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​Reakce_otazky_GO_BMT_18112014.pdf|odpovědi}}
 +
 +
 +
 +=== Výsledky ankety za letní semestr 2013/2014 ===
 +
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2014ls/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2014ls/​prezentace-2014-2.pdf|Prezentace výsledků}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​SVS_vedeni_listopad_2014.pdf|Dotazy na vedení fakulty }} a {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​SVS_vedeni_listopad_2014_odpovedi.pdf|odpovědi}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​Dotazy_GO.pdf|Dotazy na garanty oborů}} a {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​Reakce_otazky_GO_BMT_18112014.pdf|odpovědi}}
 +
 +
 +
 +=== Výsledky ankety za zimní semestr 2013/2014 ===
 +
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2014zs/​index.htmlKompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​sites/​default/​files/​prezentace%202014-1.2.pdf|Prezentace výsledků}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2014zs/​dotazy_studentu_na_garanty_oboru.pdf|Dotazy na garanty oborů}} a {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2014zs/​dotazy_studentu_na_garanty_oboru.pdf|odpovědi}}
 +  ​
 +  * {{http://​webzam.fbmi.cvut.cz/​hozman/​pk_21012014.htm|
 +Materiály z pedagogické konference - Leden 2014}} ​
 +
 +
 +
 +
 +=== Výsledky ankety za letní semestr 2012/2013 ===
 +
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2013ls/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2013ls/​vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2013ls/​dotazy_fakulta_puvodni.pdf|Dotazy na vedení fakulty (původní) }}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2013ls/​dotazy_fakulta_souhrn.pdf|Dotazy na vedení fakulty (souhrn)}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2013ls/​dotazy_setkani_s_garanty_oboru_112013_komplet.pdf|Dotazy na garanty oborů}}
 + 
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2013ls/​spolecne_vyjadreni_vedeni_fakulty_bionu.pdf|Společné vyjádření vedení fakulty a BIONu}}
 +
 +
 +
 +=== Výsledky ankety za zimní semestr 2012/2013 ===
 +
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2013zs/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2013zs/​vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2013zs/​komplet_zdravotni_pojisteni_odpovedi.pdf|Jak je to s pojištěním v době přerušení a ukončení studia?}}
 +  *  {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2013zs/​vyklad_stanovisko_udelovani_zapoctu_29042013_studenti.pdf|Výklad a stanovisko proděkana pro pedagogickou činnost k dotazům studentů FBMI ČVUT
 +k problematice udělování zápočtů}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2013zs/​dotazy.pdf|Dotazy studentů}}
 +
 +
 +=== Výsledky ankety za letní semestr 2011/2012 ===
 +
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​anketa|Kompletní výsledky}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2012ls/​2011_2012_LS_vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2012ls/​dotazy.pdf|Dotazy studentů}}
 + 
 +
 +
 +
 +=== Výsledky ankety za zimní semestr 2011/2012 ===
 +
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2011zs/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2011zs/​vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}}
 + 
 +
 +=== Výsledky ankety za letní semestr 2010/2011 ===
 +
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2010ls/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2010ls/​vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}}
 +
 +
 +=== Výsledky ankety za zimní semestr 2010/2011 ===
 +
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2010zs/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2010zs/​vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}}
 +  ​
 +
 +=== Výsledky ankety za zimní semestr 2009/2010 ===
 +
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2009zs/​index.html|Kompletní výsledky}}
 +  * {{https://​it.fbmi.cvut.cz/​ankety/​2009zs/​vyhodnoceni.pdf|Prezentace výsledků}}
 +